<s id="2nsjt"><dfn id="2nsjt"><video id="2nsjt"></video></dfn></s>
 • <track id="2nsjt"><source id="2nsjt"></source></track>
  <bdo id="2nsjt"></bdo>

  <nobr id="2nsjt"><optgroup id="2nsjt"></optgroup></nobr>

  1. <track id="2nsjt"><span id="2nsjt"><em id="2nsjt"></em></span></track>
  2. 暂无介绍
   符合条件商品:31
   CL31B106KBHNNNE
   • 商品编号:P6961
   • 封装规格:1206-X7R(B)
   • 品牌:三星
   • 型号:CL31B106KBHNNNE
   描述:
   自营现货
   • 含13%增值税
   • 1个:

    ¥0.0000
   • 50个:

    ¥0.0000
   • 100个:

    ¥0.0000
   • 1000个:

    ¥0.0000
   • 5000个:

    ¥0.0000
   • 库存:1000 个
   • 可订货
   CL21B475KAFNNNE
   • 商品编号:P6916
   • 封装规格:0805-X7R(B)
   • 品牌:三星
   • 型号:CL21B475KAFNNNE
   描述:
   自营现货
   • 含13%增值税
   • 1个:

    ¥0.0000
   • 50个:

    ¥0.0000
   • 100个:

    ¥0.0000
   • 1000个:

    ¥0.0000
   • 5000个:

    ¥0.0000
   • 库存:1000 个
   • 可订货
   CL21B105KBFNNNE
   • 商品编号:P6915
   • 封装规格:0805-X7R(B)
   • 品牌:三星
   • 型号:CL21B105KBFNNNE
   描述:
   自营现货
   • 含13%增值税
   • 1个:

    ¥0.0000
   • 50个:

    ¥0.0000
   • 100个:

    ¥0.0000
   • 1000个:

    ¥0.0000
   • 5000个:

    ¥0.0000
   • 库存:1000 个
   • 可订货
   10UF/20V/X5R/0805
   • 商品编号:P6695
   • 封装规格:0805
   • 品牌:三星
   • 型号:10UF/20V/X5R/0805
   描述:
   自营现货
   • 含13%增值税
   • 1个:

    ¥0.0000
   • 50个:

    ¥0.0000
   • 100个:

    ¥0.0000
   • 1000个:

    ¥0.0000
   • 5000个:

    ¥0.0000
   • 库存:1000 个
   • 可订货
   1UF/50V/X7R/1206
   • 商品编号:P6694
   • 封装规格:1206
   • 品牌:三星
   • 型号:1UF/50V/X7R/1206
   描述:
   自营现货
   • 含13%增值税
   • 1个:

    ¥0.0000
   • 50个:

    ¥0.0000
   • 100个:

    ¥0.0000
   • 1000个:

    ¥0.0000
   • 5000个:

    ¥0.0000
   • 库存:1000 个
   • 可订货
   2.2UF/ 10V
   • 商品编号:P5825
   • 封装规格:CAP_0805
   • 品牌:三星
   • 型号:2.2UF/ 10V
   描述:
   自营现货
   • 含13%增值税
   • 1个:

    ¥0.0000
   • 50个:

    ¥0.0000
   • 100个:

    ¥0.0000
   • 1000个:

    ¥0.0000
   • 5000个:

    ¥0.0000
   • 库存:1000 个
   • 可订货
   2.2UF/10V
   • 商品编号:P5612
   • 封装规格:CAP_0805
   • 品牌:三星
   • 型号:2.2UF/10V
   描述:
   自营现货
   • 含13%增值税
   • 1个:

    ¥0.0000
   • 50个:

    ¥0.0000
   • 100个:

    ¥0.0000
   • 1000个:

    ¥0.0000
   • 5000个:

    ¥0.0000
   • 库存:1000 个
   • 可订货
   22UF/10V
   • 商品编号:P5610
   • 封装规格:CAP_0805
   • 品牌:三星
   • 型号:22UF/10V
   描述:
   自营现货
   • 含13%增值税
   • 1个:

    ¥0.0000
   • 50个:

    ¥0.0000
   • 100个:

    ¥0.0000
   • 1000个:

    ¥0.0000
   • 5000个:

    ¥0.0000
   • 库存:1000 个
   • 可订货
   100NF/100V
   • 商品编号:P5294
   • 封装规格:C0603
   • 品牌:三星
   • 型号:100NF/100V
   描述:
   自营现货
   • 含13%增值税
   • 1个:

    ¥0.0000
   • 50个:

    ¥0.0000
   • 100个:

    ¥0.0000
   • 1000个:

    ¥0.0000
   • 5000个:

    ¥0.0000
   • 库存:645000 个
   • 可订货
   100NF/50V
   • 商品编号:P5293
   • 封装规格:C0603
   • 品牌:三星
   • 型号:100NF/50V
   描述:
   自营现货
   • 含13%增值税
   • 1个:

    ¥0.0000
   • 50个:

    ¥0.0000
   • 100个:

    ¥0.0000
   • 1000个:

    ¥0.0000
   • 5000个:

    ¥0.0000
   • 库存:11150000 个
   • 可订货
   2.2UF/100V
   • 商品编号:P5292
   • 封装规格:1210
   • 品牌:三星
   • 型号:2.2UF/100V
   描述:
   自营现货
   • 含13%增值税
   • 1个:

    ¥0.0000
   • 50个:

    ¥0.0000
   • 100个:

    ¥0.0000
   • 1000个:

    ¥0.0000
   • 5000个:

    ¥0.0000
   • 库存:83000 个
   • 可订货
   4.7UF/X5R/10V/10%/0603
   • 商品编号:P2836
   • 封装规格:0603
   • 品牌:三星
   • 型号:4.7UF/X5R/10V/10%/0603
   描述:
   自营现货
   • 含13%增值税
   • 1个:

    ¥0.0000
   • 50个:

    ¥0.0000
   • 100个:

    ¥0.0000
   • 1000个:

    ¥0.0000
   • 5000个:

    ¥0.0000
   • 库存:400000 个
   • 可订货
   22UF/X5R/25V/20%/0805
   • 商品编号:P2837
   • 封装规格:0805
   • 品牌:三星
   • 型号:22UF/X5R/25V/20%/0805
   描述:
   自营现货
   • 含13%增值税
   • 1个:

    ¥0.0000
   • 50个:

    ¥0.0000
   • 100个:

    ¥0.0000
   • 1000个:

    ¥0.0000
   • 5000个:

    ¥0.0000
   • 库存:400000 个
   • 可订货
   1UF/Y5V/0805
   • 商品编号:P2237
   • 封装规格:0805
   • 品牌:三星
   • 型号:1UF/Y5V/0805
   描述:
   自营现货
   • 含13%增值税
   • 1个:

    ¥0.0000
   • 50个:

    ¥0.0000
   • 100个:

    ¥0.0000
   • 1000个:

    ¥0.0000
   • 5000个:

    ¥0.0000
   • 库存:1000 个
   • 可订货
   1UF/50V/Y5V/0805
   • 商品编号:P2277
   • 封装规格:0805
   • 品牌:三星
   • 型号:1UF/50V/Y5V/0805
   描述:
   自营现货
   • 含13%增值税
   • 1个:

    ¥0.0000
   • 50个:

    ¥0.0000
   • 100个:

    ¥0.0000
   • 1000个:

    ¥0.0000
   • 5000个:

    ¥0.0000
   • 库存:180000 个
   • 可订货
   1NF/NPO/0603
   • 商品编号:P2233
   • 封装规格:0603
   • 品牌:三星
   • 型号:1NF/NPO/0603
   描述:
   自营现货
   • 含13%增值税
   • 1个:

    ¥0.0000
   • 50个:

    ¥0.0000
   • 100个:

    ¥0.0000
   • 1000个:

    ¥0.0000
   • 5000个:

    ¥0.0000
   • 库存:1000 个
   • 可订货
   1NF/50V/NPO/0603
   • 商品编号:P2273
   • 封装规格:0603
   • 品牌:三星
   • 型号:1NF/50V/NPO/0603
   描述:
   自营现货
   • 含13%增值税
   • 1个:

    ¥0.0000
   • 50个:

    ¥0.0000
   • 100个:

    ¥0.0000
   • 1000个:

    ¥0.0000
   • 5000个:

    ¥0.0000
   • 库存:390000 个
   • 可订货
   1206 106K 50V X5R
   • 商品编号:P2817
   • 封装规格:1206
   • 品牌:三星
   • 型号:1206 106K 50V X5R
   描述:
   自营现货
   • 含13%增值税
   • 1个:

    ¥0.0000
   • 50个:

    ¥0.0000
   • 100个:

    ¥0.0000
   • 1000个:

    ¥0.0000
   • 5000个:

    ¥0.0000
   • 库存:1000 个
   • 可订货
   10UF/X5R/50V/10%/1206
   • 商品编号:P2835
   • 封装规格:1206
   • 品牌:三星
   • 型号:10UF/X5R/50V/10%/1206
   描述:
   自营现货
   • 含13%增值税
   • 1个:

    ¥0.0000
   • 50个:

    ¥0.0000
   • 100个:

    ¥0.0000
   • 1000个:

    ¥0.0000
   • 5000个:

    ¥0.0000
   • 库存:200000 个
   • 可订货
   10UF/X5R/25V/10%/0805
   • 商品编号:P2831
   • 封装规格:0805
   • 品牌:三星
   • 型号:10UF/X5R/25V/10%/0805
   描述:
   自营现货
   • 含13%增值税
   • 1个:

    ¥0.0000
   • 50个:

    ¥0.0000
   • 100个:

    ¥0.0000
   • 1000个:

    ¥0.0000
   • 5000个:

    ¥0.0000
   • 库存:1000 个
   • 可订货

   展开

   收起

   微信

   客服

   关注公众号咨询客服

   • 在线客服热线

    0755-84822347

   • 服务时间

    09:00-18:00
   • 投诉工作人员

   QQ

   咨询

   出轨的女人,日本不卡免费一区二区,女刑警被两个黑人挺进,美女又色又黄的视频 网站地图 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>